Metrokappeli-yhdistys Ry

Keinulaudankuja 4 B, 00940 Helsinki
Sähköposti/email: toimisto(at)metrokappeli.fi

Sinäkin voit olla mahdollistamassa Metrokappelin toimintaa lahjoituksellasi.       

PANKKIYHTEYS
NORDEA
FI73 1544 3000 3108 42

Viitteet
Seurakuntatyö 2040
Lähetystyö 6570
Evankeliointi 3052

MOBILEPAY

 

 


RAHANKERÄYSLUPATIEDOT

Keräyksen järjestäjä
Metrokappeliyhdistys ry
Lupanumero

RA/2022/1165
Varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään kotimaassa seurakuntatyöhön. Kerätyillă varoilla järjestetään seurakuntatyön osalta esimerkiksi jumalanpalveluksia, lapsille ja nuorille leiri- ja kerhotoimintaa, toteutetaan diakoniatyötä, autetaan vanhuksia ja perheitä sekä maahanmuuttajia kotoutumisessa. Kerätyillä varoilla katetaan seurakuntatyössä henkilöstö-ja kiinteistökuluja sekä muita seurakunnan juoksevia kuluja. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään ulkomailla tehtävään lähetys-, lapsi- ja nuorisotyöhön. Varoilla tuetaan kehittyvissä maissa kylien kehitystä. Varoja voidaan käyttää myös yhteistyökumppanien tukemiseen yleishyödyllisessä toiminnassa kotimaassa ja ulkomailla.

Translate »