Uganda – Ilkka ja Leena Salminen

Nakasongolan naisvankilan Raamattu-kurssin päättäjäiset, marraskuu 2017.

Toimimme  lähetystyössä Ugandassa vuosina 2012-2016.

Nyt olemme eläkkeellä ja Suomessa vierailemme eri seurakunnissa lähetysasian merkeissä. Kotiseurakuntamme Metrokappeli on lähettänyt meidät myös lähetysmatkoille Ugandaan.

PALVELIMME Ugandassa yhteistyössä Fidan, kumppaniseurakuntien ja järjestömme lähettien sekä muiden yhteistyötä tekevien lähetysjärjestöjen kanssa.

TOIMINTAMME PAINOPISTEINÄ ovat kumppaniseurakuntien voimaannuttaminen kokonaisvaltaiseen seurakuntatyöhön ja toimintaamme kuuluu:

– Suuret evankelioimistapahtumat
– Pastoreiden, evankelistojen ja vanhemmistojen kouluttaminen
– Lapsi- ja nuorisotyöhön innostaminen
– Koulutyöhön ohjaaminen
– Lähetystyöhön rohkaiseminen ja uusien seurakuntien perustaminen
– Ugandan vankiloissa järjestettävien Raamattu-kurssien toteuttaminen

LISÄKSI  Leenan toimenkuvaan kuului  Kampalassa Fidan kummilapsitoimistolla työskentely osa-aikaisena sihteerinä. Leena koulutti kaksi ugandalaista sihteeriä toimimaan Fidan kummilapsiprojektin avustajina ja tietokone-ohjelman hoitajana.

TOIMINTAAMME ohjaavat periaatteet, arvot sekä toiminnan painopisteet lähetystyössämme ovat niin Ugandassa kuin Suomessa:

Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttaminen: ”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.” Matt. 28:19-20


Ilkka puhumassa Yoyon pakolaisleirillä, Pohjois-Ugandassa, helmikuu 2017.
Kisoron tapahtumassa Länsi-Ugandassa sadat ihmiset halusivat saada siunauksen, marraskuu 2017.

Comments are closed.